Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO (na dzień 25.05.2018)


Podstawa prawna przetwarzania danych

Dokument powstał zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Firma Medjan Jan Kapturek, Pogorzałki 87 A,16-002 Dobrzyniewo Duże wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP 542-160-05-91, REGON 050614996, adres poczty elektronicznej: ciekaweiglaki@ciekaweiglaki.pl


2. Jak się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Prosimy o wiadomość na adres e-mail: ciekaweiglaki@ciekaweiglaki.pl
lub kontakt telefoniczny pod numerami telefonu: 609 765 426, 601 294 236 lub 669 998 544
adres pocztowy: Firma Medjan Jan Kapturek, Pogorzałki 87 A,16-002 Dobrzyniewo Duże


3. Jakie jest źródło danych osobowych i jak długo je przechowujemy?

Dane związane z transakcjami przechowujemy tak długo jak, wymaga tego prawo podatkowe oraz inne przepisy związane z umożliwieniem kontroli przez właściwe organy państwowe.

Skąd pobierane są dane osobowe?

Jakie dane osobowe?

Jaki okres przechowywania danych osobowych?

Rejestracja konta i operacje na koncie imię, nazwisko, dane adresowe do wysyłki, dane do faktury, numer telefonu, adres e-mail, dane o zawartych transakcjach, komentarze do produktu, komunikacja ze sklepem, historia wizyt i przeglądanych produktów, źródło zamówienia

do czasu usunięcia konta przez Klienta, zmiany charakteru serwisu lub zamknięcia serwisu.
Zamówienia bez zakładania konta imię, nazwisko, dane do wysyłki, dane do faktury, numer telefonu, adres e-mail, komunikacja ze sklepem, źródło zamówienia do momentu wygaśnięcia ustawowych uprawnień konsumenta lub zgodnie z prawem podatkowym.

Cykliczny newsletter marketingowy adres e-mail do momentu rezygnacji Konsumenta lub zaprzestania świadczenia usługi przez Administratora.

Formularze zapytań i komentarzy adres e-mail do momentu zakończenia korespondencji lub do momentu, w którym sklep usunie komentarz.

Wiadomości mailowe adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu do zakończenia korespondencji.


4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez administratora?

Po wyrażeniu zgody Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora w celu:

 • realizacji usług drogą elektroniczną,
 • marketingu, m.in. profilowania i w celach analitycznych,
 • jak najlepszego dopasowania treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań,
 • udoskonalenia naszych usług i pomiarów statystycznych.

Dane osobowe są niezbędne, aby móc korzystać z Konta Klienta, realizować zamówienia i wykonywać wszelkie czynności posprzedażowe powstałe wskutek zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, np. reklamacji. Służą one również:

 • do celów podatkowych i rachunkowych
 • obsługi zapytań i zgłoszeń
 • windykacji należności; prowadzenia ewentualnych postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.

Administrator przetwarza dane Klienta również w postaci numeru IP komputera, z którego Klient łączy się z serwisem. W ramach połączenia przetwarzane są wszelkie dane o urządzeniu Klienta niezbędne do zapewnienia poprawnej technicznie usługi, oraz do zbierania informacji statystycznych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:

 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów osoby, której dane dotyczą,
 • realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Podstawa prawna: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz.U.UE.L.2016.119.1).


5. Czy podawanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Tylko dobrowolna zgoda jest podstawą wykorzystania Twoich danych osobowych w celach analitycznych lub reklamowych, w tym na profilowanie.

Niektóre dane osobowe wymagane są do zawarcia odpowiedniej umowy sprzedaży na odległość. Niepodanie danych osobowych wymaganych do zawarcia umowy będzie skutkować brakiem możliwości dokonania czynności niezbędnych do zawarcia umowy, np. złożenia zamówienia, czy jego rozliczenia.

Zatem, podawanie danych osobowych jest wymagane, jednak wyłącznie w zakresie niezbędnym do celów zawartych w punkcie 4.


6. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Dane związane z transakcjami mogą zostać skasowane na życzenie po upływie okresu przewidzianego wymogami prawa podatkowego oraz innych przepisów związanych z umożliwieniem kontroli przez właściwe organy państwowe.

Dane marketingowe mogą być skasowane na życzenie Klienta, zgodnie z przysługującym mu do tego prawem.

Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

Twoje uprawnienia realizowane są poprzez przyjęcie zgłoszenia za pomocą adresu e-mail: ciekaweiglaki@ciekaweiglaki.pl. Zgłoszenia mogą dotyczyć danych przetwarzanych przez administratora. W przypadku danych przetwarzanych przez strony trzecie należy złożyć stosowne zgłoszenie u właściwego przedstawiciela strony trzeciej.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


7. Czy Twoje dane osobowe trafią do innych odbiorców?

Administrator powierzy przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie podmiotom, które podpisały umowę na powierzenie przetwarzania danych. Są to m.in. podmioty świadczące usługi :

 • z zakresu IT
 • z zakresu e-marketing
 • z zakresu obsługi księgowej
 • z zakresu doradztwa prawnego

Dopuszczamy zatem przetwarzanie danych przez inne podmioty, ale wyłącznie w sytuacjach kiedy jest to niezbędne. Zgodnie z obowiązującym prawem możemy przekazać dane osobowe również organom państwowym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Dane osobowe mogą być przekazywane również poza Europejski Obszar Gospodarczy do:

 • Google LLC
 • Facebook Inc.
 • PayPal Holdings Inc

w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Masz możliwość wglądu, edycji oraz usunięcia danych u powyższych przedstawicieli stron trzecich poprzez udostępnione przez nich narzędzia:

 • Google – Moje Konto – Dane osobowe i prywatność
 • Facebook – zakładka: Prywatność oraz Twoje informacje na Facebooku
 • PayPal – zakładki: Moje Konto oraz Działania

Administrator oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w niniejszym dokumencie, na podstawie pisemnej umowy lub akceptacji regulaminu serwisu podmiotów świadczących usługi na rzecz administratora.


8. Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Profilowanie jest sposobem agregacji informacji o Twoim i innych użytkowników zachowaniu na stronach internetowych. Dzięki analizie treści, które przeglądasz oraz Twoich zachowań możliwe jest tworzenie profilów użytkowników. Profile te służą dopasowywaniu treści i sposobu prezentacji reklam lub poszukiwaniu użytkowników podobnych do Ciebie. Profilowanie pozwala na lepszą prognozę osobistych preferencji i zainteresowań np. rekomendacje produktowe.

Dane zapisane w cookies są przetwarzane przez strony trzecie w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub decyzyjnych.

Ponadto, użytkownik może być profilowany za pomocą danych zbieranych przez przeglądarki internetowe. Ustawienia te można zmienić we własnym zakresie za pomocą odpowiedniej zakładki najczęściej nazywanej „prywatność i bezpieczeństwo”.


9. Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

Administrator informuje, że strona internetowa sklep.ciekaweiglaki.pl korzysta z technologii cookies. Pliki cookies to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu internetowego. Pliki cookies to zazwyczaj unikalny alfanumeryczny identyfikator, który dodawany jest do przeglądarki użytkownika Serwisu internetowego, w celu jej identyfikacji. Pliki cookies mogą zawierać dodatkowo dane m.in. IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookie:

 • niezbędne do działania serwisu – pliki cookies umożliwiające poprawne działanie serwisu,
 • zapewniające bezpieczeństwo – pliki cookies wykorzystywane przy rejestracji/logowaniu lub wykrywaniu nadużyć,
 • optymalizujące działanie serwisu
 • personalizujące działanie serwisu – pliki cookies umożliwiające dostosowanie treści serwisu do twoich ustawień, personalizację wyświetlania strony,
 • zapamiętywanie przejrzanych produktów lub zapamiętanie informacji o dodaniu konkretnych produktów do koszyka,
 • wykorzystywane przy personalizacji reklam lub analizie ruchu – pliki cookies w skuteczniejszy dopasowujące reklamy do twoich preferencji.

Możesz w każdej chwili dokonać zmian i usunąć plik cookies ze swojej przeglądarki. W tym celu należy edytować ustawienia swojej przeglądarki. Należy pamiętać, iż zablokowanie plików cookies może wpłynąć na poprawność wyświetlania sklepu.


10. Uwagi końcowe.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl